Editar el Evento

Común
Asunto:
Creador de Eventos:
Categorías Nivel de Acceso
Actividad
Localización
Contacto
Info. extra
Calendario
Comienzo, Fin, Duración Evento de día completo o sin hora especificada 12 Horas
Fecha inicial
Hora inicial  am pm
Fecha final
Hora final  am pm Sin hora de final específica
Tipo de repetición